Přeskočit na obsah

Vodní temperační zařízení pro regulaci teploty forem

Nízkotlaké vodní temperační zařízení

Model TTW-12xx

Pracovní teplota do 120 °C

Přímé chlazení

Vysokotlaké vodní temperační zařízení

Model TTW-16xx

Pracovní teplota do 160 °C

Nepřímé chlazení

Vysokotlaké vodní temperační zařízení

Model TTW-18xx

Pracovní teplota do 180 °C

Nepřímé chlazení

Standardní výbava 

Možnosti výbavy

Pro podrobnější informace nebo nabídku nás kontaktujte na na mail obchod@hph-fine.cz